Kooperationsbeskatning

Kooperationsbeskatning er en beskatningsform, der anvendes på kooperative virksomheder og andelsselskaber. En kooperativ virksomhed er ejet og drevet af dens medlemmer, som alle har lige stemmeret og indflydelse på virksomhedens beslutninger. I stedet for at betale selskabsskat på overskuddet betaler kooperativer normalt en beskatning af medlemmernes andel i overskuddet.

Hvad er kooperationsbeskatning?

Kooperationsbeskatning er en form for beskatning, der anvendes for andelsselskaber og kooperative foreninger. Denne beskatningsform adskiller sig fra selskabsbeskatning, da den giver mulighed for at opnå en mere skånsom beskatning af foreningens indtægter.

Betingelser for kooperationsbeskatning

For at kunne anvende kooperationsbeskatning er der dog visse betingelser, der skal være opfyldt ifølge lovgivningen. Først og fremmest skal foreningen have et erhvervsmæssigt formål, og dens overskud skal fordeles mellem medlemmerne i forhold til deres andele i foreningen.

Kooperationsbeskatning kontra selskabsbeskatning

Det er vigtigt at bemærke, at kooperationsbeskatning kun gælder for indtægter, der er opnået i forbindelse med foreningens erhvervsmæssige aktiviteter. Hvis foreningen har andre indtægter, f.eks. kapitalindtægter eller indtægter fra salg af ejendom, vil disse stadig blive beskattet efter de almindelige beskatningsregler.

Sådan opnås kooperationsbeskatning

For at kunne opnå kooperationsbeskatning skal foreningen indsende en ansøgning til Skattestyrelsen, hvor de dokumenterer, at betingelserne for beskatningen er opfyldt. Hvis Skattestyrelsen godkender ansøgningen, vil foreningen blive beskattet efter reglerne for kooperationsbeskatning i stedet for selskabsbeskatning.

Betydning for økonomien

Både andelsselskaber og kooperative foreninger bør kende til kooperationsbeskatning, da det har stor betydning for deres økonomi. Med en skånsom beskatning af foreningens indtægter kan medlemmerne opnå større økonomiske fordele, og samtidig er det attraktivt for nye medlemmer af blive en del af foreningen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.