Kontraktansvar

Kontraktansvar er det ansvar, som en part påtager sig, når der indgås en kontrakt med en anden part. Ansvaret omfatter de forpligtelser, som parterne har aftalt i kontrakten. Hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser, kan det medføre erstatningsansvar.

Hvad er kontraktansvar?

Kontraktansvar henviser til det ansvar, der følger af en aftale mellem to parter. Det indebærer, at hver part har visse forpligtelser over for den anden part i henhold til aftalen. Kontraktansvar er en vigtig del af forretningsverdenen og er en afgørende faktor i styringen af køb og salg.

Eksempel: Hvis sælger ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til købsaftalen, kan køber have krav på erstatning for det tab, som manglende opfyldelse har medført.

Forpligtelser i en aftale 

Når en køber og en sælger indgår en aftale, er det vigtigt at definere tydeligt, hvilke forpligtelser hver part har. Dette inkluderer specifikationer for leveringstid, kvalitet af produktet og betalingsbetingelser. Kontraktansvar sikrer, at hver part er ansvarlig for at overholde disse forpligtelser.

Erstatningsansvar

Hvis en part ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten, kan den anden part kræve erstatning for eventuelle tab eller skader, som de har lidt som følge af denne manglende opfyldelse. Dette er kendt som erstatningsansvar.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.