Kontraanke

En kontraanke referer til en anke, der indgives mod en tidligere afgørelse i en retssag, efter at en tidligere anke allerede er blevet afvis eller behandlet. En kontraanke kaldes også for en modanke.

Hvad er kontraanke?

Kontraanke er det juridiske begreb for at anklagemyndigheden eller tiltalte kan appellere en afgørelse fra en retsinstans til en højere retsinstans. Som regel vil anklagemyndigheden appellere afgørelser fra byretten til landsretten, mens tiltalte kan appellere fra landsretten til Højesteret.

Kontraanke i Retsplejeloven

I henhold til Retsplejeloven kan en part i en retssag anke en afgørelse til en højere retsinstans, hvis de mener, at der er begået en fejl i afgørelsen. Hvis anken bliver afvist eller afgjort, kan den tabende part indgive en kontraanke til en endnu højere retsinstans.

Hvornår kan der indgives kontraanke?

En kontraanke kan kun indgives, hvis visse betingelser er opfyldt, såsom at spørgsmålet er af principiel karakter eller har betydning for sagens udfald.

Tidsfrist

Hvis anklagemyndigheden ønsker at appellere afgørelsen fra byretten, skal de gøre det indenfor en frist på 14 dage efter dommen er afsagt. Tiltalte har derimod som udgangspunkt 14 dage til at beslutte sig for at anke til landsretten efter at have modtaget dommen fra byretten.

Sagsbehandling

Når en anke iværksættes, vil sagen blive genoptaget, og der vil blive taget stilling til, om afgørelsen fra den tidligere instans skal stadfæstes eller ændres. Der kan også være mulighed for formildelse af straffen eller afvisning af anken, afhængigt af sagens omstændigheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.