Afvisning

Afvisning i juridisk forstand referer til en afgørelse, der træffes af en domstol eller anden myndighed, hvor en anmodning, et krav eller en sag afvises eller forkastes.  Afvisningen kan omhandle;

  • En afgørelse om at afvise en anmodning om godkendelse af et testamente.
  • En afgørelse om at afvise en ansøgning om at få en sag prøvet ved domstolene.
  • En afgørelse om at afvise en anmodning om at få et krav opfyldt.

Eksempel: Jakob har oprettet et testamente, hvor han udspecificerer, hvordan hans formue skal fordeles efter hans død. Han fremsender testamentet til et myndighedsorgan med anmodning om godkendelse af testamentet. Myndighedsorganet gennemgår testamentet og finder, at det ikke opfylder de formelle krav for godkendelse, da der mangler underskrifter fra to vidner. Anmodningen afvises.

Læs mere om testamenter her.

Årsager til afvisning i juridisk forstand

Der kan være flere årsager til, at en anmodning, et krav eller en sag afvises i juridisk forstand. Herunder er listet de typiske grunde;

Anmodningen opfylder ikke de formelle krav.

  • Anmodningen er ikke grundlagt i lov.
  • Anmodningen er forældet.
  • Anmodningen har ikke de nødvendige beviser.

Afvisning er som regel en endelig afgørelse, og den part, der har fået sit krav eller sin sag afvist, kan ikke forvente, at få det genovervejet eller ændret, medmindre der er særlige omstændigheder, der gør dette nødvendigt.

Eksempel: Jakob ønsker at tinglyse et dokument, der beviser hans ejerskab af en ejendom. Han fremsender dokumentet til tinglysningsdommerne med anmodning om tinglysning. Tinglysningsdommerne gennemgår dokumentet og finder, at det ikke opfylder de formelle krav for tinglysning, da der mangler en underskrift fra en af de involverede parter. Tinglysningsdommerne afviser derfor Jakobs anmodning om tinglysning, da dokumentet ikke opfylder de formelle krav. Jakob kan ikke forvente, at få sin anmodning genovervejet eller ændret, medmindre han leverer et nyt dokument, der opfylder de formelle krav.

Læs mere om tinglysning her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.