Konsortium

Et konsortium er en sammenslutningsaftale mellem to eller flere personer eller virksomheder, der går sammen om at samarbejde om et projekt eller en opgave.  

Hvad er et konsortium?

Et konsortium er en midlertidig eller permanent sammenslutning mellem to eller flere personer eller virksomheder, der samarbejder om et projekt eller en opgave.  Formålet med et konsortium er ofte at imødekomme kravene i en stor eller kompleks kontrakt, som en enkelt virksomhed ikke kan håndtere alene.

Eksempel: X kommune ønsker at opføre en større bygning til offentlig brug, men projektet er komplekst og kræver ekspertise fra forskellige fagområder, herunder bygningskonstruktion, VVS, elektricitet og andre specialer.

Byggefirmaet Byg A/S har ikke ressourcerne til at løse projektet alene, derfor etablere selskabet et konsortium med VVS-firmaet VVS A/S og elektrikerfirmaet Elektriker A/S.

Selskaberne arbejder sammen og kombinere deres ekspertise og ressourcer, så de opfylder kravene og kriterierne, som kommunen stiller til udførelse af projektet.

Fordelene ved konsortier

Fordelene ved konsortier er, at de kan reducere den individuelle risiko for hver enkelt deltagende virksomhed og give mulighed for teknologiske eller forretningsmæssige synenergier. For at etablere et konsortium skal der indgås en arbejdsaftale, der fastlægger vilkårene for samarbejdet.

Hvad bør en konsortialaftale indeholde?

En konsortialaftale  bør indeholde en beskrivelse af projektet eller opgaven, hvordan deltagerne vil dele omkostningerne og indtægterne fra projektet eller opgaven, og ansvarsfordelingen mellem deltagerne. Når samarbejdsaftalen er indgået, kan konsortiet oprettes som en anden juridisk enhed.

Hæftelse i et konsortium

Når man indgår i et konsortium, skal man være opmærksom på sin Hæftelse. Deltagerne hæfter som udgangspunkt solidarisk og ubegrænset for konsortiets gæld og forpligtelser. Det betyder, at man kan pålægges at betale hele konsortiets gæld, hvis de øvrige deltagere ikke betaler deres andel.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.