Konsortialaftale

Konsortialaftale er en juridisk aftale mellem to eller flere virksomheder eller investorer, der beslutter dig for at samarbejde om at gennemføre en stor finansierings- eller investeringsaktivitet, såsom en stor anlægsinvestering eller en opkøbsaftale.

Hvad indeholder aftalen?

Konsortialaftalen regulerer forholdet mellem parterne og beskriver deres roller og ansvar i projektet eller transaktionen. Det kan omfatte beslutningsprocessen, finansieringsbidragene fra hver partner, fordelingen af risici og gevinster, samt opdeling af ejerskabet af det projekt, som konsortiet arbejder på.