Konfusion

Konfusion er en juridisk term, der betyder forvirring eller sammensmeltning af to eller flere rettigheder eller forpligtelser, som normalt bør være adskilt. Konfusion kan opstå i forskellige sammenhænge, for eksempel med lån eller pant.

Konfusion i forbindelse med lån

Konfusion kan ske, når en debitor (en skyldner) også er kreditor (långiver), enten fra samme person eller fra forskellige personer. Hvis debitor og kreditor er den samme person, kan det føre til konfusion af rettighederne og forvirring om det skyldige og tilgodehavende beløb.

Konfusion i forbindelse med pant

Hvis en person giver en panthaver sikkerhed i form af pant i en ejendom, og den samme person senere køber ejendommen, kan det føre til konfusion mellem den nye ejer og panthaveren, da de to rettigheder nu er sammensmeltet i den samme person.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.