Konfiskation

Konfiskation er en juridisk proces, hvor myndigheder inddrager ejendom eller formue, der er relateret til en strafbar handling eller en overtrædelse af lovgivningen. Konfiskation kan forekomme i en række forskellige sammenhænge, herunder i forbindelse med kriminalitet som;

  • Narkotikahandel
  • Hvidvaskning af penge
  • Tyveri
  • Hæleri
  • Dyrehandel
  • Bygninger
  • Køretøjer m.fl.

Eksempel: En person er blevet fundet skyldig i en drabssag, fundet sted i forbryderens hjem. Da huset er blevet brugt til det ulovlige formål, er huset konfiskeret.

Formålet

Formålet med konfiskation er at fjerne den ulovligt opnåede gevinst fra den person, der har begået den strafbare handling eller overtrædelse. Konfiskation kan også have en afskrækkende effekt og fungerer som en form for straf eller præventiv foranstaltning mod fremtidige overtrædelser af lovgivningen.

Hvem har ret til at foretage konfiskation?

Konfiskationen af ejendom kan udføres af myndighederne i visse tilfælde, hvor der er en lovlig grund til at gøre det. I Danmark har politiet, Skatteforvaltningen og andre relevante myndigheder beføjelse til at udføre konfiskation af ejendom.

Det er dog vigtigt at bemærke, at konfiskation kun kan udføres i henhold til gældende lovgivning og efter en retssag, hvor den pågældende person er blevet fundet skyldig i en relevant forbrydelse. Konfiskation af ejendom uden en lovlig grund er ikke tilladt og kan resultere i erstatningskrav.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.