Koncernret

Koncernret betegner de regler inden for erhvervsretten, der beskæftiger sig med juridiske og økonomiske relationer mellem virksomheder, der indgår i en koncern. Koncernretten fokuserer på spørgsmål om ejerforhold, ledelsesstrukturer, ansvar og erstatning mellem moderselskabet og datterselskaberne, samt deres interne forhold.