Kommunalbestyrelse

En kommunalbestyrelse er den øverste myndighed i en kommune, der er ansvarlig for at træffe beslutninger om den kommunale udvikling og sikre, at borgerne får de nødvendige serviceydelser. Kommunalbestyrelsen består af byrådet og borgerrepræsentationen, der er valgt af kommunens borgere.

Kommunalbestyrelse

Hvilke kompetencer har bestyrelsen?

Kommunalbestyrelsen fastlægger dagsordenerne for de politiske beslutninger og sørger for at udvikle og implementere vedtægterne for kommunen. De er også ansvarlige for at udføre budgettet og sikre, at kommunens midler bliver brugt på en effektiv og ansvarlig måde.

Kommunalbestyrelsen kan også blive involveret i at træffe beslutninger om erstatningsbetingelser. Dette kan omfatte at fastsætte betingelserne for erstatning til borgere, der er blevet skadet på grund af kommunens handlinger, eller for at sikre, at kommunen har forsikring og andre midler til rådighed i tilfælde af en erstatningssag.

Hvordan kan man blive valgt som medlem af en kommunalbestyrelse?

For at blive valgt til en kommunalbestyrelse skal man være fyldt 18 år og have dansk statsborgerskab eller være statsborger i et andet EU-land og have haft fast bopæl i Danmark i mindst tre år.

Vælgerne vælger hvert fjerde år kandidater fra politiske parter eller løsgængere. Som medlem af kommunalbestyrelsen er det vigtigt at forstå kommunens vedtægter og dagsordener for at påvirke politiske beslutninger som medlem af borgerrepræsentationen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.