Joint venture

Når virksomheder vælger at gå sammen om et fælles kommercielt formål, taler vi om et joint venture. I sådan et samarbejde vælger virksomhederne at benytte sig hinandens styrker og ressourcer gennem en rækkes fælles tiltag for at nå det fælles mål.

Hvad er et joint venture?

Joint venture er en forretningsmodel, hvor to eller flere virksomheder beslutter at samarbejde om en bestemt opgave eller projekt. Dette samarbejde involverer typisk at etablere en separat juridisk enhed (joint venture-selskab), hvor hver virksomhed bidrager med sine ressourcer, såsom kapital, teknologi, ekspertise eller arbejdskraft.

Formål

Formålet med et joint venture kan variere fra at opnå økonomiske fordele, udnytte synenergier, dele risici og ressourcer, udvikle nye markeder eller produkter og øge indtjeningen. Joint ventures er typisk midlertidige partnerskaber, der er etableret for at opnå et specifikt mål og opløses, når målet er nået.

Joint venture-aftale

En joint venture-aftale er en aftale eller en kontrakt, der fastlægger de betingelser og regler, som de forskellige virksomheder skal følge i forbindelse med samarbejdet om joint venture-projektet. Joint venture-aftalen indeholder typisk følgende oplysninger;

  1. Joint venture-selskabets formål og mål
  2. Bidragene fra hver partner til projektet, såsom kapital, teknologi, arbejdskraft og intellektuelle ejendomsrettigheder.
  3. Forpligtelser og ansvar for hver partner i forhold til projektet, herunder de specifikke roller og ansvarsområder.
  4. Forholdene for finansiering af projektet, herunder omfanget af finansiering, tilbagebetalingsperioden og afkastet af investeringen.
  5. Styring af projektet, herunder beslutningsprocessen og ledelsesstruktur.
  6. Intellektuelle ejendomsrettigheder og fortrolighed, herunder rettigheder og forpligtelser til at beskytte eventuelle oplysninger, der er af fortrolig karakter.
  7. Varigheden og afslutningen af partnerskabet, herunder opsigelse og opløsning af joint venture-aftalen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.