Internt regnskab

Internt regnskab referer til et frivilligt regnskab, hvor en virksomhed registrerer, organiserer og analyserer økonomiske oplysninger for økonomistyring og internt brug i virksomheden. Det interne regnskab adskiller sig fra det lovpligtige årsregnskab, da det primært tjener virksomhedens interne behov.

Hvad er et internt regnskab?

Internt regnskab, også kendt som ledelsesregnskab, er en proces, hvor virksomheder indsamler, registrerer og analyserer økonomiske oplysninger med det formål at hjælpe ledelsen med at træffe beslutninger og planlægge for virksomhedens fremtidige aktiviteter.

Internt regnskab er ikke lovpligtigt som det eksterne årsregnskab, der er påkrævet af myndighederne for at opfylde juridiske og regnskabsmæssige krav.

Formål

Formålet med internt regnskab er at give virksomhedens ledelse relevante og aktuelle oplysninger, der hjælper med at planlægge, fastsætte, evaluere præstationer og styrke virksomhedens overordnede drift og strategi. Det fokuserer på at understøtte interne beslutningsprocesser, forbedre effektiviteten og optimere ressourceallokeringen.

Hvad indgår i et internt regnskab?

Et internt regnskab består typisk af flere komponenter, herunder:

  • Omkostningsregnskab – Dette omfatter opgørelsen af omkostningerne forbundet med produktion, distribution og salg af varer eller tjenester. Det hjælper med at identificere områder med omkostningseffektivitet og muligheder for omkostningsreduktion.
  • Budget og budgetopfølgning – Dette indebærer udvikling af økonomiske mål og planer samt overvågning af, hvor godt virkelige resultater stemmer overens med forventede budgetter.
  • Intern præstationsrapportering – Dette giver ledelsen indsigt i virksomhedens præstationer i forhold til fastlagte nøgleindikatorer.
  • Investeringsanalyse – Dette hjælper med at evaluere potentielle investeringer og beslutte, om de er rentable for virksomheden.
  • Likviditetsstyring – Dette involverer overvågning og styring af likviditetsposition for at sikre, at virksomheden har tilstrækkelig likviditet til at opretholde sine operationer.

Det interne regnskab bruger ofte forskellige former for rapporter og analyser, såsom budgetrapporter, omkostningsanalyser, resultatopgørelser, balanceopgørelser og cash flow-prognoser. Det er en vigtig støtte for ledelsen og hjælper med at sikre, at virksomheden fungerer effektivt og opnår sine mål.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.