Intern revision

Intern revision er ofte en frivillig, men nogle gange også en lovpligtig proces, hvor en virksomheds økonomiske procedurer og årsregnskab gennemgås omhyggeligt. Dette sker for at sikre nøjagtighed, opdage uregelmæssigheder og styrke interne kontrolforanstaltninger, især under regnskabsårets afslutning.

Hvad er intern revision?

Intern revision refererer til processen, hvor en virksomheds økonomiske og operationelle aktiviteter gennemgås, analyseres og vurderes af en dedikeret intern revisionsenhed. På denne måde dobbelttjekkes virksomhedens regnskabsmæssige oplysninger, finansielle transaktioner og operationelle procedurer er i overensstemmelse med relevante lovbestemmelser, standarder samt virksomhedens interne retningslinjer og politikker.

Formål

Et af hovedformålene med intern revision er at gennemgå og evaluere virksomhedens årsregnskab for at sikre, at de præsenterede finansielle oplysninger er nøjagtige og korrekte. Dette er især vigtigt på grund af lovgivningsmæssige krav, der pålægger visse selskaber at have en intern revisionsproces som en del af deres drift.

Intern revision adskiller sig fra det lovpligtige regnskab ved at have virksomhedens egne mål for øje. Denne praksis forbedres, da virksomhedens ledelse løbende får dybdegående kendskab til virksomhedens aktiviteter i løbet af året, snarere end blot at afsløre uoverensstemmelser ved regnskabets afslutning.

Selvom intern revision er lovpligtig for visse selskaber, vælger mange virksomheder også at implementere denne praksis som en frivillig indsats for at forbedre deres interne kontrolmiljø og øge gennemsigtigheden i deres operationer.

Hvem udfører intern revision i en virksomhed?

Intern revision udføres normalt af en dedikeret medarbejder i virksomheden, eller virksomheden kan outsource opgaven og få assistance fra en tredjepart, herunder en professionel revisor, der er specialiseret i at gennemgå finansielle transaktioner, regnskaber og operationelle procedurer for virksomheder.

Virksomheder kan også vælge at offentliggøre sine interne regnskaber.

Hvad er ekstern revision?

Ekstern revision refererer til en uafhængig og objektiv gennemgang af en virksomheds regnskabsmæssige oplysninger og økonomiske transaktioner af en ekstern revisor, der ikke er tilknyttet virksomheden. Formålet med ekstern revision er at opnå et pålideligt og retvisende billede af den pågældende virksomheds årsregnskab og offentliggøre denne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.