IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) er en global regnskabsstandard, der bliver brugt af virksomheder over hele verden til at udarbejde deres finansielle rapporter. Disse standarder er udviklet af International Accounting Standards Board (IASB) og er designet til at sikre, at virksomheder rapporterer deres finansielle informationer ensartet og gennemsigtigt.

Hvad er IFRS?

IFRS står for "International Financial Reporting Standards", hvilket oversættes til dansk som "Internationale Regnskabsstandarder". IFRS er en samling af regnskabsstandarder og -fortolkninger, udviklet af International Accounting Standards Board (IASB), som har til formål at sikre ensartet og sammenlignelig finansiel rapportering på globalt niveau.

IFRS fastsætter principper og retningslinjer for, hvordan virksomheder skal udarbejde og præsentere deres finansielle rapporter. Disse standarder sikrer, at virksomhedernes økonomiske resultater og finansielle stilling er tydelige og pålidelige, hvilket er afgørende for investorer, långivere, reguleringsmyndigheder og andre interessenter.

Hovedmål

Hovedmålet med IFRS er at skabe gennemsigtighed, konsistens og sammenlignelighed i virksomheders finansielle rapportering på tværs af forskellige lande og industrier. Dette er særligt vigtigt i en global økonomi, hvor investorer og interessenter ofte har behov for at sammenligne virksomheders præstationer på tværs af forskellige jurisdiktioner.

Er brugen af IFRS obligatorisk for virksomheder?

Nej, IFRS er ikke obligatorisk i alle lande. Langt de fleste lande kræver dog, at børsnoterede virksomheder og koncerner bruger IFRS for deres regnskaber, mens andre lande har deres egne nationale regnskabsstandarder. Der er dog en stigende tendens mod brugen af IFRS.

Hvem er IASB?

IASB er en uafhængig international organisation, der er ansvarlig for udviklingen og udstedelsen af International Financial Reporting Standards (IFRS), også kendt som Internationale Regnskabsstandarder.

IASB blev etableret i 2001 som en efterfølger til International Accounting Standards Committee (IASC). Formålet med IASB er at udvikle ensartede og sammenlignelige regnskabsstandarder, der kan anvendes på tværs af forskellige lande og industrier.

Hvad er IFRS 16?

IFRS 16 er en regnskabsstandard udviklet af International Accounting Standards Board (IASB) under "International Financial Reporting Standards" (IFRS). IFRS 16 specifikt omhandler regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler.

Denne standard erstattede den tidligere leasingstandard, IAS 17, og trådte i kraft den 1. januar 2019. Hovedformålet med IFRS 16 er at ændre måden, virksomheder rapporterer om leasingaftaler på, for at forbedre gennemsigtigheden og præsentationen af finansielle rapporter og give investorer et mere nøjagtigt billede af virksomhedens økonomiske forpligtelser.

Eksempel på ændring:

Tidligere kunne operativ leasing blive rapporteret som en omkostning i resultatopgørelsen, mens finansielle leasingaftaler blev ført på balancen. IFRS 16 eliminerer denne forskel ved at kræve, at alle leasingaftaler skal føres på balancen, hvilket ændrer præsentationen af virksomhedens økonomiske situation.

Derudover pålægger IFRS 16 lejere at anerkende en renteudgift i resultatopgørelsen i forbindelse med lejeforpligtelserne. Dette kan påvirke virksomhedernes indtjeningsmønstre og nøgletal som følge af den nye regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.