Hypotetisk forsæt

Hypotetisk forsæt er en juridisk term, der beskriver en situation, hvor en person kan anses for skyldig i en kriminel handling, selvom han eller hun ikke havde til hensigt at begå den pågældende handling. Det er en form for forsæt, der anses for at være indirekte eller implicit, fordi det antages, at en person, der udfører en vis handling, er klar over, at denne handling vil føre til visse konsekvenser.

Anvendelse

Hypotetisk forsæt anvendes normalt i tilfælde af, at en person udfører en handling, som er farlig eller risikabel, og hvor denne person burde have været klar over, at handlingen kunne føre til skade eller død for andre. Selvom personen måske ikke havde til hensigt at skade nogen, anses det, at han eller hun burde have været klar over risikoen og dermed kan anses for at have handlet med hypotetisk forsæt.

Det er vigtigt at bemærke, at hypotetisk forsæt kan variere fra jurisdiktion til jurisdiktion og kan være forskelligt defineret i forskellige landes lovgivningssystemer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.