Hovedsædekriteriet

Hovedsædekriteriet betegner en bestemmelse i Selskabsskatteloven og er et kriterium for at bestemme, om et selskab er skattepligtig i Danmark. Ifølge kriteriet skal et selskab beskattes i Danmark, hvis det har sig hovedsæde i Danmark.

Hovedsædet er defineret som den faktiske ledelse og kontrol af selskabet, og det er den placering, hvor de overordnede beslutninger om selskabets drift og retning bliver truffet.

Skattepligtige selskaber

Hvis et selskab har sit hovedsæde i Danmark, er det fuldt skattepligtigt på samme måde som danske selskaber. Det betyder, at selskabet skal betale selskabsskat på dine danske indtægter og have pligt til at indsende en årlig selvangivelse til de danske skattemyndigheder.

Ikke-skattepligtige selskaber

Hvis et selskab ikke har sit hovedsæde i Danmark, er det som udgangspunkt heller ikke skattepligtigt i Danmark. Ved vurderingen af selskabets skattepligt tages der højde for indkomst, etableringskriterier selskabets aktiviteter.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.