Hovedintervenient

En hovedintervenient er en parter, herunder en person, virksomhed organisation eller offentlig myndighed, som træder ind i en igangværende retssag og fremsætter en selvstændig påstand over for de oprindelige parter, som vedrører sagens genstand eller et krav, der har nær sammenhæng med det oprindelige krav i sagen.

Formål

Formålet med at være hovedintervenient er at få sit eget krav behandlet sammen med det oprindelige krav og sikre, at sagsbehandlingen ikke forsinkes unødigt. Som hovedintervenienten har man samme rettigheder og forpligtelser som de oprindelige parter i sagen, og man kan deltage i sagens;

  • Retsmøder
  • Appellere dommen
  • Fremsende dokumenter
  • Præsentere beviser
  • Afgive forklaringer

Det er dog vigtigt at bemærke, at for at blive hovedintervenient skal ens krav skal det have nær sammenhæng med det oprindelige krav i sagen. Det vil altid være retten, der afgør, om en part kan blive hovedintervenient i en sag.

Relaterede ord

Biintervenient

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.