Biintervenient

En biintervenient er en person/tredjemand, der optræder til støtte for en part i en retssag, men som ikke selv tilføjer nye argumenter, nedlægger selvstændige påstande eller betaler retsafgifter. Tredjemanden kan både være til støtte for sagsøger eller sagsøgte. Reglerne om biintervention fremgår af Retsplejelovens § 252, som blandt andet kræver, at tredjemand har en retlig interesse i sagens udfald.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.