Hjemmelspligt

Er en pligt, som påligger overdrageren af en ejendom at dokumentere sin ret til at overdrage ejendommen til en erhverver eller køber. Det betyder, at overdrageren skal kunne bevise sin besiddelse og rettighed til ejendommen. Hjemmelspligt beskytter køberen mod at blive udsat for eventuel tvist om ejendomsretten i fremtiden.

Hjemmelspligten indebærer også, at overdragen skal tinglæse ejendommen, hvilket betyder, at dokumentationen skal gemmes i det offentlige register (Tingbogen). På denne måde kan enhver, der ønsker at erhverve eller købe ejendommen, få adgang til oplysninger og eventuelle tvister om ejendomsretten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.