Hensigtserklæring 

En hensigtserklæring, også kendt som en Letter of Intent (LOI) på engelsk, er en viljeserklæring fra en eller begge parter i en potentiel kontraktmæssig aftale. Det er en formel erklæring, der angiver parternes hensigt om at indgå en aftale. Erklæringen er ikke en bindende aftale.

Hvad er en hensigtserklæring?

En hensigtserklæring er en form for aftale, hvor parterne i en kommende transaktion eller samarbejde skriftligt bekræfter deres hensigt om at indgå en endelig kontrakt eller aftale. En hensigtserklæring er normalt ikke juridisk bindende i sig selv, men den kan indeholde bindende betingelser eller principper.

Formål

En hensigtserklæring har til formål at skabe tillid og sikkerhed mellem aftaleparterne. Den kan være nyttig i en tidlige fase i forhandlingsprocessen, da den hjælper med at afklare parternes hensigter og forventninger, før der investeres tid og penge i en endelig kontrakt.

Hensigtserklæring ved virksomhedsoverdragelse

Hensigtserklæringer er ofte anvendt i forhandlinger om virksomhedsoverdragelse. Erklæringen kan være en måde for en køber at tilkendegive sin interesse i at købe en sælgers virksomhed, eller for en sælger at tilkendegive sin interesse i at sælge sin virksomhed.

Hvad indeholder en hensigtserklæring?

En hensigtserklæring kan indeholde forskellige oplysninger og oplysningerne kan variere alt efter situationen. Generelt indeholder en hensigtserklæring dog typisk oplysninger om parternes identitet, formålet med aftalen, de foreslåede betingelser og vilkår for aftalen samt en tidsramme for at afslutte aftalen.

Hvordan udarbejder man en hensigtserklæring?

En hensigtserklæring skal være klart og præcist skrevet og indeholde alle relevante oplysninger om aftalen. Det er vigtigt at definere parternes identitet og formålet med aftalen, herunder alle de vigtige betingelser og vilkår, der skal aftales. Det er også vigtigt at fastsætte en tidsramme for at afslutte aftalen.

Når man udarbejder en hensigtserklæring, er det vigtigt at huske på, at det ikke er en juridisk bindende aftale. Det betyder, at det er vigtigt at overveje, hvordan man vil gøre den endelige aftale juridisk bindende og sikre, at alle relevante juridiske aspekter tages i betragtning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.