Garantibetaling

Garantibetaling referer til en løn, som er fastsat i en overenskomst eller en individuel aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Garantibetalingen er den mindste løn, som arbejdsgiveren er forpligtet til at betale for det pågældende job. Garantibetalingen kan være højere end den lovbestemte mindsteløn og varierer afhængigt af;

  • Branchen
  • Arbejdsopgaverne
  • Den enkelte medarbejders kvalifikationer og erfaring.

Hvad er mindsteløn?

mindsteløn, også kendt som minimumsløn referer derimod til den laveste lovbestemte løn, som en arbejdsgiver skal betale en medarbejder. Formålet med mindstelønnen er at sikre, at arbejdstagere ikke udsættes for udnyttelse og diskrimination i form af uretfærdigt lave lønninger.

I Danmark er både garantibetaling og mindsteløn fastsat i overenskomster og aftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.