Mindsteløn

Mindsteløn referer til den laveste løn, som en arbejdsgiver kan betale sine ansatte i henhold til lovgivningen i et land eller en overenskomst. Mindstelønnen fastsættes af arbejdsmarkedets parter, herunder fagforeninger og arbejdsgivere, og er designet til at sikre, at arbejdstagere ikke modtager urimeligt lave lønninger.

Hvad er mindsteløn?

Mindsteløn er den laveste løn, som en arbejdsgiver lovligt kan betale sine ansatte. Det er fastsat enten ved lovgivning eller gennem kollektive aftaler, der kaldes overenskomster, mellem fagforeninger og arbejdsgivere.

I Danmark er mindstelønnen ikke fastsat ved lovgivning, men derimod gennem kollektive overenskomster mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Disse overenskomster fastlægger de specifikke lønniveauer for forskellige brancher og jobfunktioner.

Formål

Formålet med mindstelønninger er at sikre, at arbejdstagere ikke bliver udnyttet og får en rimelig løn for deres arbejde. Mindstelønnen fastlægger et minimumsniveau, som arbejdsgivere skal overholde, og det fungerer som en beskyttelse for arbejdstagerne.

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en skriftlig aftale mellem arbejdsgivere og arbejdstagere eller deres repræsentanter, normalt en fagforening eller et fagforbund. Overenskomsten fastlægger de vilkår og betingelser, der gælder for ansættelse og arbejde inden for en bestemt branche, virksomhed eller sektor.

Disse vilkår og betingelser kan omfatte ting som løn, arbejdstid, ferie, sikkerhedsstandarder, pension, sundhedsydelser og andre arbejdsrelaterede spørgsmål.

Satser for mindsteløn (2022-2023)

Nedenfor kan du se de aktuelle mindstelønssatser for 2022-2023 opdelt efter sektor, uddannelsesniveau og alder. De angivne beløb er bruttoløn, altså er skat ikke fratrukket. Det er vigtigt at bemærke, at mindstelønnen for personer over 18 år er opgivet som månedsløn, mens mindstelønnen for personer under 18 år er angivet som timeløn.

Kontor

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

 

 

Ufaglærte

19.700,00 kr.

20.020,00 kr.

Faglærte

22.100,00 kr.

22.610,00 kr.

Under 18 år (timeløn)

 

 

15-årige

55,00 kr.

56,50 kr.

16-årige

72,50 kr.

74,00 kr.

17-årige

83,50 kr.

85,00 kr.

Bemærk: De fleste ansatte inden for kontor og handel er ansat som funktionærer, hvor lønnen kan variere afhængigt af anciennitet og alder.

Handel

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

 

 

Ufaglærte

19.760,00 kr.

20.080,00 kr.

Faglærte

21.800,00 kr.

22.360,00 kr.

Under 18 år (timeløn)

 

 

15-årige

55,25 kr.

56,75 kr.

16-årige

72,00 kr.

73,50 kr.

17-årige

83,75 kr.

85,25 kr.

Frisør

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Faglærte frisører (fuldtidsansatte)

149,75 kr.

154,25 kr.

Faglærte frisører (deltidsansatte)

152,75 kr.

157,25 kr.

 

Elevlønninger

Under 18 år

2. læreår: 3048,35 kr./uge

3. læreår: 3398,65 kr./uge

4. læreår: 3714,55 kr./uge

2. læreår 3155,04 kr./uge

3. læreår: 3517,60 kr./uge

4. læreår: 3844,56 kr./uge

Over 18 år

2. læreår: 3487,20 kr./uge

3. læreår: 3839,05 kr./uge

4. læreår: 4110,48 kr./uge

2. læreår: 3609,25 kr./uge

3. læreår: 3973,42 kr./uge

4. læreår: 4254,35 kr./uge

Industri

Over 18 år

 

 

Ufaglærte

127,25 kr.

129,25 kr.

Faglærte

131,50 kr.

135,00 kr.

Under 18 år

15-årige

51,25 kr.

52,75 kr.

16-årige

63,50 kr.

65,00 kr.

17-årige

82,50 kr.

84,00 kr.

Bygge og anlæg

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

 

 

Ufaglærte

128,75 kr.

130,75 kr.

Faglærte

138,75 kr.

142,25 kr.

Under 18 år

15-årige

50,75 kr.

52,25 kr.

16-årige

62,50 kr.

64,00 kr.

17-årige

81,50 kr.

83,00 kr.

Landbrug

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

 

 

Ufaglærte

129,00 kr.

133,25 kr.

Faglærte

140,00 kr.

144,00 kr.

Under 18 år

15-årige

56,00 kr.

57,50 kr.

16-årige

69,50 kr.

71,00 kr.

17-årige

87,25 kr.

88,75 kr.

Hotel og restauration

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

 

 

Mere end 3 års uddannelse

152,75 kr.

156,00 kr.

Mindre end 3 års uddannelse

129,00 kr.

131,25 kr.

Under 18 år

15-årige

50,75 kr.

51,75 kr.

16-årige

63,00 kr.

64,50 kr.

17-årige

82,75 kr.

84,75 kr.

Service

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

 

 

Mindsteløn

135,25 kr.

138,75 kr.

Under 18 år

15-årige

54,25 kr.

55,75 kr.

16-årige

66,50 kr.

68,00 kr.

17-årige

84,75 kr.

86,25 kr.

Transport

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

Chauffør - godstransport

147,25 kr.

151,50 kr.

Chauffør – persontransport (køretøjer under 3500 kg)

151,00 kr.

155,25 kr.

Chauffør – persontransport over 3500 kg)

140,00 kr.

144,25 kr.

Lager- og chaufførmedhjælpere mv.

144,00 kr.

148,25 kr.

Under 18 år

16-årige

71,50 kr.

73,00 kr.

17-årige

89,50 kr.

91,00 kr.

Det grønne område

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

 

 

Anlægsgartnere

152,00 kr.

156,00 kr.

Ufaglærte i anlægsvirksomheder

132,75 kr.

135,75 kr.

Faglærte gartnere

148,75 kr.

152,75 kr.

Ufaglærte i øvrigt

122,25 kr.

125325 kr.

Efter 3 måneders ansættelse

131,25 kr.

134,25 kr.

Under 18 år

15-årige

63,25 kr.

64,75 kr.

16-årige

75,50 kr.

77,00 kr.

17-årige

93,75 kr.

95,25 kr.

Kilde: Ka.dk, hentet den 21.09.23.

De oplyste tal inkluderer ikke tillæg eller andre ydelser.

Det er vigtigt at bemærke, at mindstelønnen ikke nødvendigvis er det samme som den faktiske løn, som en arbejdstager modtager. Mange arbejdstagere modtager en højere løn end mindstelønnen på grund af deres erfaring, uddannelse eller dygtighed. Mindstelønnen er kun en minimumsstandard, der skal sikre, at alle arbejdstagere får en rimelig løn.

Hvad sker der, hvis mindstelønnen ikke overholdes?

Hvis en arbejdsgiver ikke overholder mindstelønnen, kan det resultere i retslige konsekvenser. Arbejdstageren kan indbringe sagen for Arbejdsretten eller andre relevante myndigheder og kræve den manglende løn udbetalt. Arbejdsgiveren kan blive pålagt at betale en bod for overtrædelsen og blive pålagt at rette op på situationen.

Ved gentagne overtrædelser af mindstelønnen kan arbejdsgiveren risikere at miste retten til at udføre erhvervsmæssig virksomhed eller blive pålagt yderligere sanktioner.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.