Gangbar

Udtrykket referer til et betalingsmiddel, der er acceptabelt eller gyldigt. Når det kommer til kontanter, er danske pengesedler og mønter anerkendte og lovlige betalingsmidler i det danske samfund. Det betyder, at personer eller virksomheder har ret til at betale med disse midler.

Lov om betalingsmidler

Lov om betalingsmidler i Danmark er reguleret i Lov om betalinger. Loven fastsætter regler og bestemmelser for brug af betalingsmidler som kort, mobilbetalinger og kontanter. § 81 i loven pålægger betalingsmodtagere at tage imod betalinger i kontanter, hvis de tager imod andre betalinger omfattet af loven.

Relaterede ord

Betalingsekstiktion
Betalingspåkrav
Betalingsstandsning