Betalingspåkrav 

Betalingspåkrævet er en forenklet inkassoproces, hvor man får hjælp af fogedretten til at inddrive gæld på op til 100.000 kr. eksklusive renter og sagsomkostninger. I denne proces skal man blot henvende sig til fogedretten, som gennemfører udlægget.

Det koster penge at indlevere et betalingspåkrav til fogedretten. Der skal betales en retsafgift, som afhænger af størrelsen på kravet, sagens forløb samt de valg, der er truffet i betalingspåkravet.

Hvornår kan jeg bruge den forenklede inkassoproces?

Man kan vælge et betalingspåkrav, hvis man forventer, at skyldneren er enig i, at de skylder vedkommende penge. Det er desuden et krav, at gælden ikke overstiger 100.000 kr.

Hvis kravet overstiger det maksimale beløb på 100.000 kr., skal der i stedet anlægges en almindelig civil retssag.

Hvad skal jeg udfylde i blanketten om betalingspåkrav?

Man skal udfylde en blanket for, at fogedretten gennemfører udlægget. De oplysninger, der skal afgives, vedrører blandt andet:

  • Parternes navne og adresser
  • Hvor meget kravet er på
  • Hvordan kravet opstod

Sagens forløb hos fogedretten

Der er flere muligheden for, hvordan sagen hos fogedretten skal forløbe. Det afhænger blandt andet af, hvad man har markeret i blanketten for betalingspåkravet. fogedretten kan enten:

  • Indkalde skyldneren og vedkommende, der har udfyldt betalingspåkravet. Her skal de finde ud af, hvad skyldner kan betale, samt hvad skyldner kan stille som sikkerhed for gælden, indtil den er betalt. fogedretten kan herefter sørge for, at betalingspåkravet bliver bindende ligesom en dom.  
  • Sende sagen til civilretten. Det vil ske, hvis skyldneren er uenig i at skylde penge til vedkommende og dermed er uenig i kravet. Der vil derfor blive indledt en retssag hos civilretten på grundlag af betalingspåkravet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.