Forkontrakt

En aftale, der indgås mellem parterne inden indgåelse af en endelig kontrakt. Det kan betragtes som en slags forhåndsaftale, der fastlægger de grundlæggende vilkår og betingelser for den endelige kontrakt, der skal indgås senere.

Læs mere om aftaleindgåelse her.

Hvad indeholder en forkontrakt?

En forkontrakt kan indeholde en række forskellige oplysninger, herunder beskrivelse af de tjenester eller varer, der skal leveres, betalingsbetingelser, tidsplan for levering eller udførelse. Kontrakten kan også indeholde eventuelle begrænsninger eller betingelser for opsigelse af kontrakten.

Formålet med en forkontrakt

Formålet med en forkontrakt er ofte at give parterne en vis grad af sikkerhed og tryghed i forhold til den endelige kontrakt. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der er behov for at fastlægge vilkår og betingelser på forhånd, inden den endelige kontrakt kan indgås.

Er en forkontrakt bindende?

En forkontrakt er normalt ikke bindende for parterne, medmindre det udtrykkeligt er aftalt i aftalebeviset. Det vil sige, at parterne ikke kan påberåbe sig en forkontrakt som en selvstændig aftale, medmindre der er aftalt specifikke betingelser for dette.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.