First demand

Er en type betalingsgaranti, som ofte anvendes i forbindelse med kommercielle transaktioner, hvor der er risiko for, at den ene part ikke opfylder sine forpligtelser over for den anden part. First demand-garantier være juridisk bindende og kræves håndhævet, så længe garantien er udstedt i overensstemmelse med garantistillerens betingelser.

Hvad betyder first demand?

En first demand-garanti betyder, at en bank eller en anden garantistiller stiller en betalingsgaranti til rådighed for en kreditor på vegne af en debitor. Garantien indebærer, at kreditor kan kræve betaling af garantistilleren uden at skulle dokumentere, at debitor har misligholdt sin forpligtelse.

Det vil sige, at hvis debitor ikke opfylder sine forpligtelser, kan kreditor kræve betaling direkte fra garantistilleren uden at skulle bevise, at debitor har misligholdt sin forpligtelse. Det er garantistillerens ansvar at sikre, at der er dækning for betalingen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.