Firmatelefon

En firmatelefon kan enten være en separat enhed, der kun bruges til arbejdsrelaterede opgaver, eller den kan være en personlig mobiltelefon, der også bruges til personlig brug. I sidstnævnte tilfælde kan der være specifikke retningslinjer og politikker for beskatning, og hvordan telefonen skal bruges til arbejdsformål.

Hvad er en firmatelefon?

En firmatelefon eller fri telefon er en telefon, der tilhører eller er tildelt en virksomhed til brug af medarbejdere til arbejdsrelaterede opgaver. Den adskiller sig fra en personlig telefon ved, at den primært bruges til at udføre arbejdsopgaver såsom at besvare opkald, e-mails og udføre andre arbejdsrelaterede opgaver.

Beskatning af firmatelefon - Hvad er reglerne?

Reglerne om beskatning af firmatelefon findes på Skattestyrelsens hjemmeside Skat.dk og fastlægger følgende:

  • Privat brug og beskatning – Hvis din arbejdsgiver betaler for din telefon eller internetforbindelse, og du bruger det til private formål, vil der være en beskatning.
  • Årlig beskatning – I 2022 og 2023 er den årlige beskatningssats 3.000 kr. for enten fri telefon eller frit internet. Hvis en medarbejder både har fri telefon og frit internet, vil beløbet stadig være 3.000 kr. i 2022 og 3.100 kr. i 2023.
  • Skatteafdrag – Arbejdsgiveren vil trække A-skat og am-bidrag af det beskatningspligtige beløb (3.000 kr. i 2022, 3.100 kr. i 2023) direkte fra medarbejderens løn.
  • Ingen egen indberetning – Medarbejderen behøver ikke selv at oplyse noget til Skattestyrelsen vedrørende beskatningen af firmatelefonen eller internetforbindelsen. Arbejdsgiveren håndterer dette.

Det er vigtigt at bemærke, at skatteforpligtelsen kun gælder, hvis en medarbejder bruger de frie goder (telefon eller internet) privat. Hvis de udelukkende anvendes til arbejdsrelaterede opgaver, er de ikke genstand for beskatning.