Filial

Ordet ´filial´ stammer fra det latinske ord ´filialis´, der betyder ´søn eller datter´. I erhvervsmæssig sammenhæng referer det til en mindre enhed eller afdeling, der er en del af et større selskab eller en organisation.

Filial - Læs mere her

Hvad er en filial?

En filial er en mindre afdeling af en virksomhed, organisation eller institution, som er placeret på en anden lokation end hovedkvarteret eller den primære placering. Formålet er at betjene kunder eller samarbejdspartnere i forskellige regioner.

Nogle eksempler på filialer kan være;

 • Et selskab
 • En bankfilial
 • En detailhandelsfilial
 • En restaurantfilial m.fl.

Hvilken lov regulerer reglerne om filialer?

Selskabsloven i Danmark indeholder bestemmelser om både danske og udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere en filial i eller uden for Danmark. Reglerne om filialer er beskrevet i Selskabslovens kapitel 19 under § 345 - § 350.

Loven fastsætter;

 • At udenlandske aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (en blanding af aktieselskab og interessentskab (I/S)) og anpartsselskaber (ApS) samt selskaber med tilsvarende selskabsretsform (f.eks. kommanditselskab) kan drive virksomhed gennem en filial i Danmark.
 • At udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere en filial i Danmark skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen.
 • At udenlandske filialer skal oplyse Erhvervsstyrelsen om filialbestyrere.
 • At udenlandske filialer er (ligesom danske virksomheder) underlagt dansk ret og danske domstoles afgørelser.
 • At en filial kan slettes i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis de stillede krav og betingelser ikke opfyldes.

Fordele ved en filial

Etablering af en filial kan give en virksomhed flere fordele afhængigt at situationen, men her er nogle af de væsentligste fordele;

 1. Udvidelse af forretningsaktiviteter – Ved at etablere en filial kan en virksomhed udvide sine forretningsaktiviteter og markedsføre sine produkter i udlandet.
 2. Øget tilgængelighed – Filialen kan gøre det lettere for kunderne at få adgang til virksomhedens produkter i udlandet.
 3. Bedre kundeservice – Ved at have en lokal filial kan virksomheden give bedre kundeservice, fordi den kan besvare spørgsmål og løse eventuelle problemer på en mere personlig og effektiv måde.
 4. Skattemæssige fordele – Filialen kan give skattemæssige fordele, fordi den kan udnytte lokale skatteregler.
 5. Reduktion af transportomkostninger – Hvis virksomheden producerer varer, kan en filial i udlandet reducere transportomkostningerne og gøre det lettere at levere varerne til kunderne.
 6. Øget markedsandel – Ved etablering af en filial kan virksomheden øge sin markedsandel og konkurrere mere effektivt med andre virksomheder på markedet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.