Falsk anmeldelse

En falsk anmeldelse er en anmeldelse, der er bevidst falsk eller vildledende. Anmelderen fremsætter urigtige oplysninger om en anden person eller virksomhed, så vedkommende får problemer, herunder anklages. Det kan være en anmeldelse af en forbrydelse eller anden lovovertrædelse til politiet eller andre myndigheder.

Konsekvenser ved en falsk anmeldelse

Konsekvenserne ved en falsk anmeldelse kan variere afhængigt af omfanget af vildledning, formålet med anmeldelsen og det juridiske system, hvor anmeldelsen blev foretaget. Generelt set kan konsekvenserne omfatte;

  • Strafretlige sanktioner
  • Civile søgsmål
  • Bøder
  • Traumer (hos den anmeldte person og dens familie).
  • Spild af tid og ressourcer (som kunne have været brugt på reelle forbrydelser).

Eksempel på falsk anmeldelse til politiet:

En person ringer til politiet og foretager en falsk anmeldelse om brandstiftelse. Politiet reager på anmeldelsen og sætter alarmberedskabet i gang. Anmelderens formål er at skade eller hævne sig på en person, som vedkommende ikke bryder sig om.  

Eksempel på falsk anmeldelse til kommunen:

En person anmelder, at en virksomhed eller en ejendom overtræder kommunale regler eller forskrifter, selvom dette ikke er tilfældet. Formålet er at skade virksomhedens eller ejendommens ejer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.