Faculta alternativa

Et latinsk udtryk, der på dansk kan oversættes til ´alternativ beføjelse´. Faculta alternativa bruges i juraen og henviser til en situation, hvor en person eller en myndighed har beføjelse til at vælge mellem flere forskellige handlemuligheder eller sanktioner.

Anvendelse

I Danmark kan udtrykket anvendes i forskellige juridiske sammenhænge, f.eks. inden for strafferetten eller erstatningsretten. Det foregår således;

  • I strafferetten kan en dommer eller en anklager have facultas alternativa til at vælge mellem forskellige sanktioner, f.eks. fængsel eller samfundstjeneste.
  • Inden for erstatningsretten kan en skadelidt have facultas alternativa til at vælge mellem forskellige typer af erstatning, f.eks. en pengesum eller en reparation af det skadede objekt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.