Faculta alternativa

Et latinsk udtryk, der på dansk kan oversættes til ´alternativ beføjelse´. Faculta alternativa bruges i juraen og henviser til en situation, hvor en person eller en myndighed har beføjelse til at vælge mellem flere forskellige handlemuligheder eller sanktioner.

Anvendelse

I Danmark kan udtrykket anvendes i forskellige juridiske sammenhænge, f.eks. inden for strafferetten eller erstatningsretten. Det foregår således;

  • I strafferetten kan en dommer eller en anklager have facultas alternativa til at vælge mellem forskellige sanktioner, f.eks. fængsel eller samfundstjeneste.
  • Inden for erstatningsretten kan en skadelidt have facultas alternativa til at vælge mellem forskellige typer af erstatning, f.eks. en pengesum eller en reparation af det skadede objekt.