Ensidig viljeerklæring

Ensidig viljeerklæring er en erklæring, hvor en person udtrykker sin vilje eller intention, uden at kræve eller forvente noget fra en anden person eller part. F.eks. kan personen, der fremsætter viljeserklæringen ønske at give en anden person en gave. Ensidige viljeserklæringer er som udgangspunkt uden retsvirkning.

I nogle tilfælde, fx i sager om testamenteregler, hvor erklæringen kan anses for at udtrykke en persons vilje på en bindende måde, kan den ensidige viljeserklæring have juridisk betydning.

Gå i dybden med reglerne om arveforskudtestamente eller gavebrev.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.