Korrekt, enkelt og billigt testamente

Hos dokument 24 er det billigt og enkelt at oprette dit testamente. Prisen er kun 695 kroner. Hvis du vælger at donere arv til velgørenhed, er testamentet faktisk gratis. Næsten alle danskere har brug for et testamente - læs her, om du også har brug for det.

 1. Hvad er et testamente?
 2. Hvorfor skal du oprette et testamente?
 3. Hvordan oprettes dit testamente?
 4. Hvad koster det? Er der skjulte udgifter/gebyrer?
 5. Hvad indeholder testamentet + eksempel?
Du sparer cirka 3.000 kroner på dit testamente i forhold til traditionelle advokater.

Opret testamente for kun 695 kr. 

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der beskriver, hvordan arven skal fordeles efter dig. Derudover beskriver testamentet også, hvilke krav der er for modtagelse af arven. For eksempel kan du vælge at give dine arvinger særeje med arven eller tildele din ægtefælle/samlever så meget arv som muligt.

Hvorfor skal du oprette et testamente?

Stort set alle danskere har brug for et testamente - har du? Du har brug for et testamente, hvis du ønsker, at bare én af nedenstående ting skal ske:

 • Din ægtefælle skal arve efter dig: Du sikrer, at du og din ægtefælle kan arve mest muligt efter hinanden. Læs mere om testamente til ægtefæller her.
 • Din samlever skal arve efter dig: Samlevende arver intet efter hinanden, hvis der ikke er oprettet et testamente! Du sikrer, at du og din samlever kan arve mest muligt efter hinanden med et samlevertestamente. Læs mere her.
 • Sikring af dine børn: Du undgår, at staten egenhændigt placerer dine mindreårige børn, når du går bort! Læs mere om børnetestamente her.
 • Særeje til dine arvinger: Du kan undgå, at dine arvingers ægtefælle tager halvdelen af arven med sig ved skilsmisse. Læs mere her.
 • Fordeling af din arv: Du bestemmer fordeling af arven efter dig. 
Testamente | Vigtig information til Dig!

Se video

Hvordan oprettes dit testamente?

Det er enkelt og billigt at oprette dokumentet hos Dokument 24. Følg nedenstående 3 trin og sid allerede i dag med et juridisk gyldigt testamente i hænderne:

 1. Svar på spørgsmålene online. Du starter med at svare på 12-15 spørgsmål online. Spørgsmålene tilpasser sig dig og dine svar. Du vil blandt andet blive spurgt om, hvordan arven skal fordeles og om arvingerne skal have særeje med arven.
 2. Modtag straks. Når du har svaret på spørgsmålene, har vi allerede udarbejdet testamentet til dig. Du modtager dokumentet inden for 2 minutter. Det sendes direkte til din e-mailadresse.
 3. Skriv under. Til sidst skal testamentet skrives under. Du kan enten skrive det under som et vidnetestamente eller som et notartestamente. Du får begge typer testamenter tilsendt, så du selv kan vælge, hvilket du vil skrive under. Du får ligeledes vejledning til underskrift tilsendt. Vi anbefaler, at du skriver notartestamentet under, da dette er det mest sikre.

Hvordan laver man et testamente?

Hvad koster det? Er der skjulte udgifter/gebyrer?

Hvad koster det?

Et testamente koster 695 kroner at oprette hos Dokument 24. Oprettelsen sker ved, at du svarer på en række spørgsmål online. Når alle spørgsmål er besvaret, får du straks testamentet tilsendt pr. e-mail. Herefter skal det skrives under foran en notar eller foran to vitterlighedsvidner.

Al rådgivning hos os er gratis og uforpligtende. Du bestemmer selv, om du ønsker at udarbejde testamentet efter endt rådgivning,

Er der skjulte udgifter/gebyrer?

Hvis du vælger at skrive testamentet under foran en notar, skal du betale 300 kroner i notarpåtegningsudgift. Dette er en statslig afgift, som betales af alle, der skriver et testamente under foran notar.

Du kan også vælge at skrive testamentet under foran to vitterlighedsvidner. Underskrift ved brug af vitterlighedsvidner er gratis.

Hvad indeholder testamentet + eksempel?

Når du opretter et testamente hos Dokument 24, sikrer vi, at det kommer hele vejen rundt om dig og dine ønsker. Alt nedenstående vil være muligt at medtage i dit testamente:

 1. Hvem skal dine arvinger være? Du bestemmer, hvem der skal arve efter dig. Børn og ægtefælle skal dog altid skrives ind, da disse er tvangsarvinger efter dig. 
 2. Hvordan skal arven fordeles? Du vælger selv, hvordan arven skal fordeles inden for lovens rammer. Børn og ægtefæller skal som minimum modtage en hvis procentdel af din arv. Dette guider vi dig igennem under oprettelsen af testamentet.
 3. Skal arven blive i familien (særeje)? Du kan vælge at given arven til din ægtefælle/børn med videre som særeje. Når arven gives som særeje, skal arvingerne ikke dele arven med deres ægtefælle. 
 4. Børnetestamente. Hvis du har børn under 18 år, kan du i testamentet angive, hvem der skal tage sig af børnene, hvis du går bort.
 5. Uskiftet bo. Hvis du er gift, og du eller din ægtefælle har børn fra tidligere forhold, kan I ønske at sidde i uskiftet bo. Ægtefæller, der udelukkende har fælles børn, kan altid sidde i uskiftet bo med deres fælles børn - dette er bestemt ved lov.
 6. Tilbagekalde tidligere testamenter. Hvis du tidligere har oprettet et testamente, skriver vi, at det tidligere testamente tilbagekaldes ved underskrift af det nyoprettede testamente. Det nyoprettede testamente vil således være det gældende.
 7. Båndlæggelse af arv. Du har mulighed for at båndlægge arv til arvingerne. Hvis du båndlægger arv, betyder det, at der er restriktioner på udbetaling af arven, der er lagt "bånd på arven". Mange vælger at båndlægge udbetaling af arv til deres børn fylder for eksempel 21 år. 
 8. Fortrinsret til arvingerne? Du kan vælge at give udvalgte arvinger ret til at vælge bestemte genstande af arven. Således kan en arving få førsteret til at vælge for eksempel et maleri, kaffestel, en bil eller andet, før de andre arvinger kan vælge dette.
 9. Hvis en arving går bort - hvad så? Hvis en arving går bort før dig, kan du vælge, hvem der skal arve i stedet for den afdøde arving. Dette hedder en subsidiær arving. 
 10. Vedligeholdelse af gravsted. I testamentet kan du vælge om noget af arven efter dig skal benyttes til at vedligeholde dit gravsted.
 11. Bobestyrer. Du kan på forhånd vælge en person, der skal styre boet efter dig. Dette kaldes en bobestyrer. Bobestyrerens opgave er at sikre, at arven efter dig opgøres og udbetales korrekt, samt at interaktion med det offentlige sker korrekt.
 12. Underskrift. Du får to muligheder for at skrive testamentet under. Den ene mulighed vil være underskrift foran notar. Den anden mulighed vil være underskrift foran to vitterlighedsvidner. Vi sender begge muligheder til dig, når du modtager testamentet fra os samt en beskrivelse af, hvordan du skriver under.

Eksempel på testamente

Et testamente er normalt på mellem 3 og 6 sider, når det er udarbejdet. I nedenstående kan du se uddrag af et testamente, der er udarbejdet hos os. Eksemplet er fiktivt. 

Testamente Dokument - Sådan ser det ud

Gratis rådgivning og tilfredshedsgaranti

Gratis rådgivning

Når du udarbejder juridiske dokumenter, kan du nogle gange have brug for at drøfte tingene med en uvildig rådgiver. Du kan altid ringe eller skrive til os - så vil vi sørge for at hjælpe dig videre. Rådgivningen er gratis, og du er selvfølgelig ikke forpligtet til at oprette et dokument, selvom du har fået hjælp.

Gratis rådgivning og tilfredshedsgaranti

Gratis oprettelse af testamente ved donation til velgørenhed

Vi har etableret samarbejde med flere velgørende organisationer. Når du donerer arv til nogle af disse organisationer, bliver dokumentet gratis til sidst i oprettelsesprocessen.

Tilfredshedsgaranti

Hos Dokument24 ønsker vi tilfredse kunder, og det vigtigt for os, at du er tilfreds med det dokument, som du har oprettet online. Hvis du fortryder, har du derfor altid mulighed for at få dine penge tilbage.

Start Testamentet i dag, så er familien sikret!