Elektronisk generalforsamling

På grund af den globale COVID-19 pandemi vedtog Folketinget i 2020 en midlertidig ændring af Selskabsloven, der gjorde det muligt for kapitalselskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber) at afholde elektroniske generalforsamlinger, selv hvis det ikke er tilladt i selskabets vedtægter. Ændringen var ment som en midlertidig løsning i lyset af de begrænsninger, der var forbundet med at afholde fysiske generalforsamlinger på grund af pandemien.

Hvad er en elektronisk generalforsamling?

En ordinær generalforsamling er et lovpligtigt møde mellem ejere i et aktieselskab, som skal afholdes mindst én gang årligt. En elektronisk generalforsamling er en virtuel version af den traditionelle ordinære generalforsamling, hvor aktionærer mødes og træffer beslutninger via internettet i stedet for at mødes fysisk.

Hvordan afvikles en generalforsamling elektronisk?

En elektronisk generalforsamling kan afvikles via internettet og omfatter videokonferencer, telefonkonferencer, online samarbejdsværktøjer eller en kombination af disse. Der sendes en invitation til alle aktionærer, der indeholder oplysninger om, hvordan personerne kan deltage i mødet elektronisk, og hvordan aktionærerne kan kommunikere med bestyrelsen under mødet.

Selskabsloven

I Danmark er reglerne om elektroniske generalforsamlinger reguleret i Selskabsloven. Ifølge loven kan et aktieselskab beslutte at afholde en elektronisk generalforsamling (også elektronisk bestyrelsesmøde), så længe det sikrer, at alle aktionærer har mulighed for at deltage, og at alle beslutninger der træffes, er bindende for selskabet.

Fordele

Fordelene ved elektroniske generalforsamlinger inkluderer øget adgang til mødet for aktionærer, der befinder sig i forskellige geografiske lokationer, samt muligheden for at spare tid og omkostninger, der er forbundet med afholdelse af en fysisk generalforsamling.

Ulemper

Ulemperne inkluderer mulige tekniske udfordringer og begrænsninger i forhold til at interagere med andre aktionærer og bestyrelsen i realtid.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.