Elektronisk bestyrelsesmøde

Et elektronisk bestyrelsesmøde er en virtuel mødeform, hvor medlemmerne af en bestyrelse kan mødes og træffe beslutninger via internettet i stedet for at mødes fysisk. Dette kan omfatte video- eller telefonkonferencer, online samarbejdsværktøjer eller en kombination af disse.

Hvem afholder elektronisk bestyrelsesmøde?

Elektroniske bestyrelsesmøder afholdes af bestyrelser i aktieselskaber, hvor medlemmerne af bestyrelsen befinder sig i forskellige geografiske lokationer. De elektroniske møder giver bestyrelserne mulighed for at opretholde deres beslutningskraft og samarbejde, når det er uhensigtsmæssigt af afholde et fysisk møde på grund af begrænsninger, fx Covid-19 pandemi.

På samme vis kan et aktieselskab også afholde et elektronisk generalforsamling.

Læs mere om generalforsamling her.

Selskabsloven

I Danmark er reglerne om elektroniske bestyrelsesmøder reguleret i Selskabsloven. Ifølge loven kan et aktieselskab beslutte at afholde et elektronisk bestyrelsesmøde, så længe det sikrer, at alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage. Loven stiller desuden krav om en skriftlig procedure nedskrevet i vedtægterne for afholdelse af elektroniske bestyrelsesmøde.

Gå i dybden med selskabsloven her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.