Ekstinktion

I juridisk sammenhæng betyder ekstinktion udslettelse eller ´at udslukke´ og referer til en situation, hvor en persons ret eller tilgodehavende forsvinder eller bortfalder. Dette kan ske, hvis en person ikke anvender eller hæver sin ret inden for en bestemt frist, eller hvis en lov eller regel automatisk fraviger en persons ret.

Ekstinktion

Bemærk, at ekstinktion ikke betyder det samme som betalingsekstinktion

Eksempel: En persons ret til at gøre krav på et erhvervsejendomsstykke kan udslettes, hvis personen ikke gør krav på ejendommen inden for en bestemt periode. På samme måde kan en persons ret til at gøre krav på en fordring eller pantebrev forsvinde eller bortfalde, hvis vedkommende ikke hæver sit krav inden for en bestemt frist.

Hvad er det modsatte af ekstinktion?

Det modsatte af ekstinktion er vindikation og referer til processen med at sikre og bevare ens rettigheder eller tilgodehavende. Det kan omfatte processen med at hævde ens ret eller tilgodehavende over for en modpart eller ved hjælp af retsmidler.

Vindikation er altså et middel til at bevare en persons rettigheder, der eller kunne være bortfaldet. Således kan vindikation ses som et modsat udtryk til ekstinktion i den forstand, at det sigter mod at bevare eller genoplive en persons ret eller tilgodehavende.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.