Eksklusivitet

Eksklusivitet er en betegnelse indenfor erhvervsmarkedet, og referer til en virksomheds- eller erhvervsaktørs eneret på et givent marked. Det betyder, at en virksomhed eller en erhvervsaktør har eneret til at udføre eller levere en bestemt ydelse eller produkt i en bestemt geografisk region eller markedssektor.

Eksklusivitet kan også omfatte eneret til at distribuere eller sælge bestemte varemærker eller produkter i en given region. Eksklusivitet giver virksomheden en fordel i forhold til konkurrenter, da virksomheden har eneret til at tilbyde deres produkter på markedet. Potentielle kunder er altså begrænset til én bestemt virksomheds tilbudte produkter.

Eksklusivitet kan være resultatet af en eksklusivaftale eller en licensaftale, hvor virksomheden eller erhvervsaktøren har opnået retten til eksklusivitet gennem en aftale med en anden erhvervsaktør.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.