Eksklusivaftale

Eksklusivaftaler er oftest brugt i erhvervslivet, især inden for detailhandel og distributionskanaler for at sikre en langsigtet og eksklusiv samarbejdsrelation mellem to parter. Eksklusivaftaler kan dog også optræde indenfor arbejdsmarkedet, som en særlig aftale mellem arbejdsgiver og fagforbund.

Hvad er en eksklusivaftale i erhvervssammenhæng?

Eksklusivaftale er en aftale, hvor en part forpligtiger sig til kun at levere eller sælge produkter eller tjenester til en anden part. Samtidig forpligtiger personen sig til ikke at levere eller sælge produkter eller tjenester til andre kunder.

Formål

Formålet med en eksklusivaftale er at sikre en enerettighed til at sælge og levere produkter til en bestemt kunde, og samtidig sikre, at kunden er den eneste, der modtager produkter fra denne leverandør.

Hvad er en eksklusivaftale i arbejdsmarkedssammenhæng?

Eksklusivaftaler kan også være relateret til en aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager eller et fagforbund. I sådanne tilfælde kan eksklusivaftalen omfatte en forpligtigelse fra lønmodtageren eller fagforbundet til at arbejde eksklusivt for en bestemt arbejdsgiver i en periode. Den kan også omfatte en forpligtigelse fra arbejdsgiveren til kun at ansætte medarbejdere, der er medlemmer af et bestemt fagforbund.

Formål

Formålet med en sådan eksklusivaftale er at sikre en stærk og langsigtet samarbejdsrelation mellem parterne. På denne måde undgås, at lønmodtagere eller fagforbund arbejder for konkurrerende arbejdsgivere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.