Ejendomsindskrænkning

Ejendomsindskrænkning referer til et forhold, hvor en fast ejendom, fx en landbrugsejendoms bygninger, maskinpart og andre faciliteter bliver begrænset efter afståelse af et stykke areal ved ekspropriation. For ejendomsejer kan dette medføre tab af indtægter, som følge af de reducerede driftsmuligheder, eller ekstra omkostninger i forbindelse med ejendommens tilpasning.

Eksempel:

X kommune har besluttet at bygge en motorvej gennem en landbrugsejendom, og det kræver, at en del af jorden skal tages i brug til vejsiden. I dette tilfælde kan ejeren af ejendommen søge erstatning for sit tab, da ejendommen er blevet indskrænket af et offentligt infrastrukturprojekt.  

Hvilken lov regulerer reglerne om ejendomsindskrænkning?

I Danmark er regler om ejendomsindskrænkning og ekspropriation er reguleret i Ejendomsvurderingsloven samt Ekspropriationsloven. Af lovbestemmelserne fremgår det, hvornår der ydes kompensation og erstatning for det lidte tab. 

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.