Efterspørgselskurve

En efterspørgselskurve er en grafisk repræsentation af forholdet mellem prisen på en vare eller tjenesteydelse og den mængde af den vare eller tjeneste, som forbrugerne er villige til at købe ved denne pris. Efterspørgselskurven illustrerer således, hvordan ændringer i prisen påvirker mængden af efterspørgsel efter produktet.

Hvad er en efterspørgselskurve?

En efterspørgselskurve er en grafisk repræsentation af forholdet mellem prisen på en vare og mængden af efterspørgsel efter den på markedet. Den viser, hvor meget af en vare forbrugerne er villige til at købe ved forskellige prisniveauer. I modsætning til efterspørgsel står udbud.

Hvad er udbud?

Udbud refererer til den mængde af en vare, som producenter og leverandører er i stand til at tilbyde på markedet. Udbud illustrerer producenternes side af markedet og viser, hvor meget af en vare de er i stand til at fremstille og sælge.

Ligesom med efterspørgslen spiller udbuddet en central rolle i at bestemme markedspriser og prisdannelsen. Når udbuddet er højere end efterspørgslen, kan priserne falde for at stimulere forbrug og omvendt.

Hvordan ser en efterspørgselskurve ud?

En typisk efterspørgselskurve har prisen på den vare eller tjenesteydelse på den lodrette akse (y-aksen) og mængden af den vare eller tjenesteydelse på den vandrette akse (x-aksen).

Her er en beskrivelse af, hvordan efterspørgselskurven kan se ud:

  • Y-aksen (lodret): Prisniveauet. Laveste priser er placeret nederst, og højere priser stiger opad.
  • X-aksen (vandret): Mængden af varen eller tjenesteydelsen. Mindre mængde er mod venstre, og større mængde øges mod højre.

Når vi ser på efterspørgsel, spiller prisen ofte en afgørende rolle, hvilket afspejles i efterspørgselskurven. Når prisen på en vare falder, vil efterspørgslen normalt stige, mens stigningen i prisen ofte fører til en nedgang i efterspørgslen.

Eksempel: Hvis den lokale butik har en god pris på mælk, vil folk typisk købe mere mælk. I nogle tilfælde kan efterspørgslen stige så meget, at mælken bliver udsolgt, hvilket viser, at efterspørgslen kan overstige udbuddet, primært på grund af prisen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.