Driftsbudget

Et driftsbudget er en måde, som kan hjælpe en virksomhed med at få et overblik over sine indtægter og udgifter. Det kan både være indtægter og udgifter, som virksomheden i forvejen har planlagt, eller som virksomheden forventer. På den måde kan virksomheden vurdere, om der kommer et økonomisk udbytte.

Et driftsbudget strækker sig typisk over ét år. Det er dog også muligt at gøre det for kortere perioder. Man anbefaler dog, at det ikke kun er én måned ad gangen, fordi det er vanskeligt at vurdere virksomhedens drift på en kort periode.

Hvad indeholder et driftsbudget?

Der er en række poster, man bør medtage i driftsbudgettet, hvis man vil være sikker på, at det er korrekt. Posterne er bl.a. bruttofortjeneste, kapacitetsomkostninger, afskrivninger og nettoresultat:

  • bruttofortjeneste: Det er den omsætning, man har tilbage, når omkostningerne til et salg er fratrukket.
  • kapacitetsomkostninger: De faste omkostninger, som man har, når man driver en virksomhed. Det kunne f.eks. være husleje.
  • Finansieringsomkostninger: De omkostninger, som er forbundet med finansiering. Det kunne for eksempel være udgifter til lån, rentebetalinger, m.m.
  • Afskrivninger: Man nedskriver et aktivs værdi for at sikre, at den bogførte værdi faktisk er i overensstemmelse med den reelle værdi. Den bogførte værdi af aktivet vil blive formindsket af, at man bruger det over tid.
  • Nettoresultat: Det er det resultat, virksomheden har efter skat.

Eksempel på et driftsbudget:

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.