Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger dækker over en række udgifter, der er nødvendige for at opretholde og drive produktionen i en virksomhed. Der er grundlæggende to former for kapacitetsomkostninger, nemlig beregnede og kontante kapacitetsomkostninger.

Hvad er kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger refererer til de omkostninger eller faste udgifter, der er forbundet med at opretholde og udnytte produktionskapaciteten i en virksomhed. Disse omkostninger er direkte forbundet med den daglige drift og betyder, at virksomheden ikke kan fungere uden at afsætte midler til disse.

Kapacitetsomkostninger kan inkludere:

  • Lønninger – Løn til medarbejdere
  • HuslejeLeje af erhvervslokaler
  • Transport – Omkostninger til transport af varer, produkter eller medarbejdere.
  • IT-omkostninger – Udgifter til teknologiske infrastrukturer og software, der bruges til virksomhedens drift.
  • Forsikringer – Udgifter til forsikringsdækning for virksomhedens aktiver og ansvar.

Disse omkostninger står i modsætning til variable omkostninger, der påvirkes af virksomhedens produktion og salg. Omkostningerne stiger eller falder i takt med, hvor meget virksomheden producerer og sælger.  

Hvad er kontante kapacitetsomkostninger?

Kontante kapacitetsomkostninger refererer til udgifter, der opstår parallelt med brugen af produktionsressourcer. Disse udgifter udgør løbende faste omkostninger, der skal afsættes midler til samtidig med virksomhedens drift. Løn til ansatte tjener som et eksempel på kontante omkostninger, da lønudbetalingen sker samtidig med medarbejderens arbejde.

Hvad er beregnede kapacitetsomkostninger?

På den anden side involverer beregnede omkostninger udgifter, der spredes over tid og ikke nødvendigvis kan relateres direkte med umiddelbare betalinger. Afskrivninger på udstyr og maskiner er et eksempel på beregnede omkostninger, da de afspejler genstandens brugsperiode snarere end en øjeblikkelig betaling.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.