Deklaratorisk

Deklaratorisk lov, erklæring eller regler er de retsregler, der kan fraviges ved aftale mellem parterne. Det betyder, at de kun kommer til anvendelse, hvis parterne ikke selv har besluttet andet. Mange civilretlige regler er deklaratoriske, det vil sige regler der gælder for private personer og virksomheder i deres indbyrdes relationer.

Deklaratorisk - Du finder alle svarene her

Eksempel: En lovbestemmelse i Lejeloven fastsætter udlejers vedligeholdelsespligt i lejeaftaler. Denne regel kan fraviges, hvis udlejer og lejer indgår en lejeaftale, der fraviger lovbestemmelsen. Bemærk, at nogle lovbestemmelser ikke kan fraviges, selvom parterne ønsker dette.

Formålet med deklaratorisk lovgivning?

Deklaratorisk lovgivning har som formål at give mennesker frihed til at indgå aftaler på egen hånd. I Danmark er det et grundlæggende retligt princip at have aftalefrihed. Når det er sagt, findes der alligevel indskrænkninger, hvis formål er at beskytte den svage part i aftalen.

Læs mere om indgåelse af aftale her.

Læs mere om Aftaleloven her.

Præceptive regler

Præceptive regler er retsregler, der ikke kan fraviges ved aftale. Performative erklæringer, som er erklæringer med retsvirkning, har umiddelbar retsvirkning fra aftaletidspunktet. I modsætning til deklaratoriske regler er præceptive regler ofte lovbestemmelser med offentlig interesse, herunder forbud mod vold og trusler, som ikke kan fraviges ved aftale.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.