Debitorbogholderi

Et debitorbogholderi er en oversigt, som en virksomhed udarbejder for at have et overblik over de kunder, som skylder virksomheden penge. Oversigten gør, at virksomheden har styr på sine kunder, deres køb og om kunderne har betalt. Virksomheden udsteder faktura gennem debitorbogholderiet, men det er ikke alle kunderne, som betaler regningerne.

Bogholderiet kan bruges til mange forskellige opgaver og har flere funktioner. Det er blandt andet med til at sikre, at virksomheden kan have et overblik over sine kunder. Det er også et godt system til at holde styr på alt, hvad virksomheden foretager sig i forhold til kunderne. Hvis en kunde f.eks. nægter at have modtaget en rykker, kan virksomheden bevise dette gennem debitorbogholderiet. Systemet kan bl.a. holde styr på følgende:  

  • Fakturering
  • Indbetalinger fra virksomhedens debitorer
  • Debitorafstemning
  • Kontoudtog
  • Rykkerprocedurer

Hvorfor skal man have et debitorbogholderiet?

Det er vigtigt for virksomheder at have et debitorbogholderi, fordi det hjælper virksomheden med at holde styr på, hvem af kunderne der mangler at betale. Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser for virksomhedens likviditet, hvis kunderne ikke betaler til tiden eller slet ikke betaler. Det betyder, at virksomheden måske ikke selv vil være i stand til at betale sine regninger og gæld.   

Kunderne betaler ikke – hvad gør man?

Debitorbogholderiet er en stor hjælp til virksomheden, som kan holde styr på, hvilke kunder der ikke har betalt sine fakturaer. Virksomheden har da mulighed for at sende en rykker til de pågældende debitorer og gøre dem opmærksomme på, at de mangler at betale. Hvis kunden ikke betaler efter 3 rykkere, kan virksomheden videresende debitoren til inkasso.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.