Debitor registret

Et debitorregister er en database over skyldnere, der er dårlige betalere. Det er kreditoren, som registrer skyldneren som en dårlig betaler. I registret er der en masse oplysninger om de forskellige skyldnere. Man er typisk registret i databasen i op til 5 år, eller når gælden er indfriet.

Hvad er formålet med et debitorregister?

Et debitorregister er til for at oplyse kreditorerne om, hvilke skyldnere der er dårlige til at betale på deres gæld. Det gør, at de dårlige betalere får svært ved at låne flere penge af andre kreditorer i fremtiden.

Hvilke oplysninger kan man finde i debitorregistret?

Der findes mange forskellige oplysninger om skyldnerne i et debitorregister. Man kan bl.a. se, om skyldneren er en privatperson, virksomhed eller en organisation. Det er også muligt at finde oplysninger om, hvorvidt skyldneren betaler til tiden, hvor mange forskellige lån eller kreditorer vedkommende har, og hvor meget vedkommende skylder.

Hvornår bliver man registreret i debitorregistret?

Der er en række krav, som skal opfyldes, før man bliver registret i debitorregistret. Først og fremmest skal skyldneren have misligholdt sine frister til at betale på gælden. De nærmere krav afhænger dog af, om kreditoren er privat eller offentlig.

Kreditor er en privatperson

Hvis kreditoren er en privatperson, gælder der krav til antallet af rykkere, gældens størrelse og enighed om gældens eksistens

  • Enighed om gældens eksistens eller størrelse: Der må ikke være uenighed mellem skyldneren og kreditoren om, at gælden i det hele taget eksisterer, eller hvor stor gælden er. Hvis skyldneren har gjort indsigelse mod gælden, kan kreditoren ikke indberette skyldneren til RKI.
  • Gældens størrelse: Skyldneren skal skylde mere end 200 kr. for at blive registreret. Hvis vedkommende skylder under 1.000 kr., er registreringen ikke offentlig.
  • Rykkere: Skyldneren skal have modtaget tre forskellige rykkere. I den tredje og sidste rykker skal kreditoren advare skyldneren om, at kreditoren vil indberette vedkommende til RKI. Skyldneren skal betale inden for 10 dage for ikke at blive indberettet.

Kreditor er det offentlige

Hvis kreditoren er det offentlige, er der krav til, at gælden skal være højere end 7.500 kr., for at man kan blive registreret i debitorregistret. Det offentlige skal samtidigt varsle skyldneren 4 uger inden, at skyldneren bliver indberettet til RKI.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.