Databasebeskyttelse

Ophavsretsloven § 71 omhandler beskyttelse af databaser i Danmark. Ifølge denne bestemmelse har en dataindehaver eneret til at fremstille, distribuere, leje ud eller på anden måde gøre en database tilgængelig for offentligheden, medmindre andet er angivet i en konkret aftale eller ved lov.

Databaseindehaveren har også eneret til at udnytte indholdet af databasen ved at sammenstille det på ny eller ved at udnytte det i andre sammenhænge. Dette omfatter også retten til at beskytte databasen mod autoriseret adgang, ændring eller brug.