Clausula cassatoria

Kaldes også forefaldklausul.
Betegnelsen dækker over en klausul i en aftale om at en kreditor kan kæve samtlige udestående fordringer indfriet, hvis betalingen af en ydelse misligholdelse.