Cesser clause

En klausul der benyttes i et certeparti og som vedrører under hvilke forhold det kan ophøre.