Certeparti

Certeparti er en kontrakt mellem en skibsreder og en befragter, hvor disse parter har indgået en skriftlig aftale om transport til søs. Selve søbefragtningskontrakten fastlægger de nærmere forhold vedrørende transporten samt befragtningen af skibet. Kontrakten indeholder derfor oplysninger om det specifikke skib, rejsens destination, ruten, m.v. 

Man anvender et certeparti i situationer, hvor et skib skal fragte noget til en destination. I den forbindelse skal det både sikres, at a) varen bliver afleveret til den rigtige person, samt b) at rederiet besidder den nødvendige information til at foretage den pågældende rejse.

Hvordan bliver et certeparti indgået?

Et certeparti kan enten blive indgået ved:

  • En standardkontrakt udarbejdet af en international søfartsorganisation
  • En kontrakt udarbejdet af rederiet, som efterfølgende underskrives af begge parter (rederiet og befragteren)

Certeparti – to forskellige former

Man sondrer mellem to former for certeparti (tidscertepartier og rejsecerteparti).

  • Timecharterpartier/tidscertepartier: Dette certeparti anvendes i tilfælde, hvor modtageren af transportydelsen selv lejer skibet i et afgrænset antal timer. Det kaldes også hyre på bestemt tid.
  • Voyagecharterpartier/rejsecertepartier: Denne form bliver anvendt, når skibet lejes til en bestemt rejse af modtageren af ydelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.