Bufferselskab

Bufferselskab er en betegnelse for et holdingselskab mellem moderselskabet og datterselskabet. Bufferselskabet skal være med til at beskytte mod, at selskabernes kreditorer kan opnå dækning for eventuelle tab i det selskab, der er beskyttet.