Bruttolønsordning

En bruttolønsordning er en betegnelse for en ordning, man kan få gennem sit arbejde. Det indebærer, at man får en række medarbejdergoder. Det kunne f.eks. være fordelagtige priser på telefon, forsikring, bredbånd m.m. På den måde går man ned i løn for at indgå i denne ordning.

Betingelserne for at indgå i en bruttolønsordning

Der gælder en række betingelser, som skal være opfyldt, før man kan indgå i en bruttolønsordning. Man skal derfor opfylde følgende krav:

  • Overholdelse af regler: Den indgåede aftale om bruttolønsordning skal opfylde de gældende regler, f.eks. overenskomster.
  • Lønnedgang: Der skal ske en nedgang i lønnen.
  • Fastsat beløb til nedgang: Lønnedgangen skal være et beløb, der er fastsat i forvejen. Det betyder, at beløbet ikke må blive ændret afhængigt af medarbejderens forbrug af den pågældende ordning eller lignende.
  • Lønperioden: Som hovedregel skal ændringen vare i minimum 12 måneder. Man ser helst, at ændringen faktisk varer under hele lønperioden.
  • Stilles til rådighed: Arbejdsgiveren skal reelt stille godet til rådighed for medarbejderen. Det vil sige, at medarbejderen ikke selv må betale for det pågældende gode og efterfølgende få sine omkostninger refunderet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.